فولی کولری

فولی یا پولی کولری قطعه‌ی مکانیکی کولر آبی است که از جنس آلومینیم خشک تهیه شده و انتقال قدرت از الکتروموتور به فن یا همان پروانه را برعهده دارد. در هر کولر آبی دو فولی در دو سایز کوچک و بزرگ وجود دارد که فولی کوچک بر روی محور شفت دینام و فولی بزرگ بر روی محور شفت پروانه نصب می‌شود.

نحوه‌ی قرار گرفتن فولی‌ها به گونه‌ای است که هر دو دقیقا روی یک صفحه‌ی فرضی قرار می‌گیرند تا از سائیدگی و خوردگی تسمه جلوگیری شود. از طرفی روی مرکز هر فولی یک پیچ مغزی وجود دارد که باید توسط آچار آلن روی سطح صاف محورها تنظیم و محکم شود تا بعد از مدتی دچار هرز نشود.

به فولی‌هایی که برای به گردش درآوردن فن یا پروانه استفاده می‌شوند فلکه گفته می‌شود. فولی کولری را بر اساس اندازه‌ی قطر داخلی با واحد سانتی‌متر، نام گذاری می‌کنند. باید توجه داشت که از عوامل موثر در بهبود بازدهی کولر آبی، اندازه‌ی فولی و فلکه می‌باشد. به این صورت که با افزایش اندازه‌ی فولی و کاهش اندازه‌ی فلکه، میزان بازدهی کولر آبی افزایش می‌یابد. البته قدرت موتور هو در افزایش این بازدهی موثر است.

باید به این نکته توجه کرد که اندازه‌ی پولی‌ها در همه انواع کولرها یکسان نیست. در واقع هرچه حجم کولر و یا ظرفیت کولر بیشتر باشد، باعث می‌‌شود که اندازه پولی نیز بزرگتر باشد تا فشار بیشتر و دور بیشتری را برای پروانه ایجاد نماید.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که برخی از پولی‌ها خار دارند و برخی دیگر شیار دارند، که در هر دو مورد خار یا شیار باید درست در مقابل جایگاه خود قرار گیرد و سپس پیچ‌های آن را محکم کرد تا باعث شکسته شدن فولی یا پولی نگردد. یکی از نشانه‌های درست جا رفتن فولی، قرار گرفتن پیچ‌های پولی کولری در راستای سوراخ‌های پیچ است و اگر پیچ دقیقا مقابل سوراخ خود قرا نگرفته باشد یعنی پولی درست جا انداخته نشده است.

تــلفن فروشگاه :02133530414

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *