ترمینال ژن کوچک

برای فریم سایزهای 56 و 63 و 71

قیمت: 17,000 ریال

ترمینال ژن متوسط

برای فریم سایزهای 80و 90 و 100 و 112

قیمت: 35,000 ریال

ترمینال ژن بزرگ

برای فریم سایزهای 132 و 160

قیمت: 40,000 ریال

ترمینال 93

ترمینال موتور آلمانشرقی VEM

قیمت: 40,000 ریال

ترمینال 98

ترمینال موتور آلمانشرقی VEM

قیمت: 150,000 ریال

ترمینال 11

ترمینال موتور آلمانشرقی VEM

قیمت: 100,000 ریال

ترمینال 92

ترمینال موتور آلمانشرقی VEM

قیمت: 600,000 ریال

ترمینال SIEMENS2

ترمینال موتورهای زیمنس,چینی,جمکو و ژن

دارای پیچ ترمیستور

قیمت قبلی: 160,000 ریالقیمت: 140,000 ریال

ترمینال SIEMENS3

ترمینال موتورهای زیمنس,چینی,جمکو و ژن

دارای پیچ ترمیستور

قیمت قبلی: 220,000 ریالقیمت: 200,000 ریال

ترمینال SIEMENS4

ترمینال موتورهای زیمنس,چینی,جمکو و ژن

دارای پیچ ترمیستور

قیمت قبلی: 300,000 ریالقیمت: 280,000 ریال

ترمینال 95

قیمت: 78,000 ریال

ترمینال 320

قیمت: 100,000 ریال

ترمینال 94

قیمت: 650,000 ریال

ترمینال 24

قیمت: 250,000 ریال

ترمینال 22

قیمت: 45,000 ریال

ترمینال 26

قیمت: 150,000 ریال

ترمینال 129

قیمت: 100,000 ریال

ترمینال 123

قیمت: 85,000 ریال

ترمینال 25

ترمینال موتورهای چینی

قیمت: 150,000 ریال

ترمینال 205

ترمینال موتورهای چینی

قیمت: 150,000 ریال

ترمینال 232

ترمینال موتورهای چینی

قیمت: 100,000 ریال

ترمینال 234

ترمینال موتورهای چینی

قیمت: 150,000 ریال

ترمینال SIEMENS85

ترمینال موتورهای زیمنس

 قیمت: 300,000 ریال

ترمینال SIEMENS105

ترمینال موتورهای زیمنس

 قیمت: 650,000 ریال

ترمینال SIEMENS110

ترمینال موتورهای زیمنس 

قیمت: 700,000 ریال

تــلفن فروشگاه :02133530414

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *