انواع پروانه خنک کن ایرانی و فابریک

پروانه خنک کن لورایی (برای پمپ نیم اسبی)

پروانه شرقی (برای پمپ های یک اسبی و انواع الکتروموتور)

پروانه باید طرح چینی از شافت 40 الی 68(دور بیرونی 32 سانت)

پروانه باید طرح دوربرزگاز شافت 40 الی 68(دور بیرونی 39سانت)

پروانه باید طرح دوراز شافت 85الی 90(دور بیرونی 39سانت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.