پنج راهی پمپ آب یکی از تجهیزات جانبی پمپ آب می باشد که برروی خروجی پمپ قرار می گیرد و از جنس برنج و یا چدن آبکاری شده می باشد.

عملکرد پنج راهی متصل کردن کلید اتوماتیک، مانومتر، منبع تحت فشارو رایزر ساختمان به پمپ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.